V rubrice Okénko zastupitele, máte možnost se seznámit s názory a postoji zastupitelů zvolených za KSČM.
Předně proto, že tuto variantu chápu jako neférové jednání vůči voličům. Tuto variantu, byť s jedním neuvolněným místostarostou jsme už tady dvakrát měli, a u občanů se nesetkala s kladnou odezvou, ba právě naopak.
V článcích vycházím z jednání rady města a věcí probíraných na 4. zasedání Zastupitelstva Města
Už před komunálními volbami v roce 2014 bylo téma zajištění bezpečnosti v Rychvaldě velmi žhavé. Na různých fórech a platformách se řešilo, jak by se v této záležitosti měli zástupci města postupovat. Názory se sice různily, ale ve většině komentářů se vinula jako červená nit nespokojenost s aktuální prací Městské policie Bohumín. Zajímavé je teď zhodnotit, jak se nakonec k řešení postavilo staronové vedení radnice a jak je přístupné k vyzkoušení nového a akceptování připomínek ke stávajícímu stavu.
Dnes pokračujeme v představování našich zastupitelů. Václav Pavlík kandidoval jako trojka na kandidátce KSČM. Ve volbách obdržel 334 preferenčních hlasů a dostal se jako druhý zvolený kandidát za KSČM do Zastupitelstva města Rychvald.
V říjnu loňského roku proběhly volby do obecního zastupitelstva. Za KSČM Rychvald byli do zastupitelstva města zvolení dva naší kandidáti. Dnes se Vám představí první z našich zastupitelů Ing. Miroslav Pěgřímek. Kandidoval na 6. místě a preferenční hlasy, kterých bylo 335 jej vyneslo na 1. místo naší kandidátky.
Vážení občané Rychvaldu, rozhodli jsme se, že by bylo velmi zajímavé najít nové cesty jak vás informovat o aktuálním dění v Rychvaldu a tak již od pondělí 20.4.2015 můžete ve svých schránkách očekávat nový pravidelný občasník Náš Rychvald jako alternativu k oficiálnímu radničnímu RZ.