KSČM Rychvald - Filtrované položky podle data: Květen 2017

Téma levice. Její současný stav a její budoucnost. Jednotlivá témata přednesli předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, europoslankyně Kateřina Konečná, bývalý ministr zahraničí Jan Kavan, Ekonom SAV Peter Staněk  a v rámci návštěvy ČR i generální tajemník komunistické strany Portugalska JERÓNIMO CARVALHO DE SOUSA.

První máj byl vždy a zůstává stále svátkem slušných a pracovitých lidí. Není náhoda, že v současné české republice je to především KSČM, která organizuje prvomájová setkání občanů.
V naší zemi v době První republiky i před ní 1. máj vždy představoval symbol boje za sociální a politická práva prostých lidí.
V Ostravě se letošní oslavy svátku práce konaly na prostranství mezi Trojhalím a Fórem Nová Karolina.
Samotné oslavy ale začaly tradičním prvomájovým průvodem.

Při průchodu Masarykovým náměstím neonacisté z Národní obrody účastníky průvodu slovně, ale i fyzicky napadli, ale díky včasnému zásahu policie české republiky, která účastníky od sebe oddělila byl incident rychle ukončen.
Průvod poté již nerušeně došel na Novou Karolínu, kde byly oslavy oficiálně zahájeny.

Leo Luzar se ve svém vystoupení se nevyhnul ani tématu, které tíží spoustu našich občanů, a to je spravedlivé odměňování za vykonanou práci.

Pozdravit spoluobčany přišel i předseda krajského výboru KSČM Moravskoslezského kraje Josef Babka.
Organizátoři pamatovali i na ty nejmenší. Připraveny pro ně byly nejrůznější soutěže a atrakce.

Na mítinku mohli přítomní rovněž podepsat i připravené petiční archy.

V Karviné začaly oslavy Svátku práce již dopoledne.

Karviná nebyla jediným místem v okrese, kde se v ten den slavilo.

Prvomájové oslavy probíhaly také v Novém Jičíně.

Mezi účastníky bylo možné potkat nejen europoslankyně Kateřina Konečná, ale i Ivana Žárského, kandidáta do parlamentu české republiky pro podzimní volby.
Pro všechny věkové kategorie byl i zde připraven doprovodný program.
-
Poslední zastávkou s naší kamerou byl Frýdek Místek. Cestu do sadu Bedřicha Smetany si ve sváteční odpoledne našlo cestu na 700 účastníků, kteří si se zájmem vyslechli nejen projev Kateřiny Konečné, ale i Daniela Pawlase, kandidáta KSČM do parlamentu české republiky.

Oslava pak pokračovala kulturním programem.

Sobota, 20 May 2017 07:42

Ohlédnutí za 1. májem v Rychvaldě

Již potřetí se děti a jejich rodiče sešli 1. května v areálu tělovýchovné jednoty Baník Rychvald, kde pro ně organizátoři v rámci oslav svátku práce připravili dětské májové dopoledne.

Policie české republiky a městská policie Bohumín předvedla ukázku nejen svých služebních vozidel, vybavení, výzbroje a výstroje ale i přístrojů, které policisté při výkonu služby používají.

Zájemci si tak například mohli vyzkoušet, jak se obléká a nosí pravá neprůstřelná vesta či jak se pouští a ovládají majáky.

Místní skupina Českého červeného kříže z Rychvaldu, která se na akci spolupodílela, připravila zábavnou formou ukázky první pomoci, jako třeba ošetření krvácející rány masáž srdce.

Děti, ale i rodiče si také mohly prohlédnout vybavení sanitního vozidla, které na tento den zapůjčil Karvinský červený kříž.

Kdo chtěl, mohl se po areálu projet na koníkovi.

Přesnou mušku a pevnou ruku potřeboval ten, kdo si šel zastřílet ze vzduchovky na cíl. A že to není snadné, se přesvědčil každý, kdo si to zkusil.

K programu patřila i ukázka zásahu rychvaldských dobrovolných hasičů.

Tento požár naštěstí nakonec dopadl dobře. Díky profesionální práci rychvaldských dobrovolných hasičů byl oheň bleskurychle uhašen a nestačil tak napáchat žádné další větší škody, a tak byl čas na prohlídku nejen zbrusu nové hasičské stříkačky, ale i k vyzkoušení si hasičské výzbroje, výstroje a techniky.

Pro všechny děti organizátoři připravili drobné dárečky, a to i díky štědrostí sponzorů, kteří na tuto akci rovněž přispěli.

Májové dopoledne bylo zakončeno vypuštěním holubů.

Podobná akce by se samozřejmě nedala uspořádat bez nezištné pomoci, a to jak z řad organizátorů, tak i rychvaldských dobrovolných hasičů, ale i členek místního červeného kříže. Rovněž chceme touto cestou poděkovat jak bohumínské policii České Republiky, tak i policii Městské, a to jak za ukázky, tak i drobné dárečky, které věnovali dětem. Poděkování patří rovněž rychvaldské pekárně, uzenářství Klement z Dolního Benešova, městu Rychvald, panu Oprchalskému, OV KSČM v Karviné, poslankyni Miladě Halíkové a v neposlední řadě Baníku Rychvald za bezplatné využití jeho prostor.

Pořadatelé hodlají v podobných akcích pro děti a mládež i pokračovat i příští rok.