Úterý, 16 February 2016 20:02

Členská schůze /108/

V úterý 16. února proběhla naše letošní první veřejná členská schůze ZO KSČM (108) Rychvald. V úvodu předseda Ing. Pěgřímek přivítal nejen členy ale i další hosty, sympatizanty. V úvodu předseda Miroslav Pěgřímek za všechny členy poblahopřál k životnímu jubileu Jiřího Marečka, který se 11 února dožil úctyhodných 80 let.

Neděle, 20 December 2015 13:12

Členská schůze /108/

 C153837V úterý 15. prosince proběhla letošní poslední veřejná členská schůze ZO KSČM (108) Rychvald. V úvodu předseda Ing. Pěgřímek všechny přivítal. Dále se schůze zabývala výsledky a informacemi a závěry z proběhlé okresní konference v Karviné, která se konala v pondělí 7. prosince.

Konference se kromě delegátů účastnili i hosté. Za ÚV KSČM Petr Šimůnek a Jiří Dolejš. Dále byli přítomní poslanci a europoslanci Kateřina Konečná a Milada Halíková.

Členové a hosté byli také seznámení s výsledky jednání předsedů ZO KSČM na OV KSČM Karviná a jednání ÚV.

Miroslav Pěgřímek dále členskou základnu podrobně seznámil s průběhem posledního zasedání Zastupitelstva města Rychvald, kde opět dominovala "kauza Spalovny na ulici myslivecké". Členská schůze schválila i přijetí nového člena strany.

Příští veřejná členská schůze je plánovaná v únoru příštího roku.

 Blahopřání k narozeninám

Čtvrtek, 11 June 2015 20:00

Členská schůze ZO KSČM /107/

Ve čtvrtek 11. června proběhla podle plánu členská schůze základní organizace KSČM Rychvald /107/. Kromě členů se schůze účastnili i dva hosté.

Stěžejním bodem schůze bylo řešení personální situace. Ke dni 13. 5. 2015 rezignoval na funkci předsedy ZO KSČM č. 107 - Rychvald - Václav  Jiří Koběrský a na funkci jednatele Renáta Exnerová. Na základě toho byl dočasným vedením organizace byl pověřen bývalý dlouholetý předseda PhDr. Radomír Jurdin.

Úterý, 28 April 2015 15:28

Členská schůze ZO KSČM /108/

V pondělí 27. dubna proběhla podle plánu členská schůze základní organizace KSČM Rychvald /108/. Kromě členů se schůze účastnili i dva hosté.