V článcích vycházím z jednání rady města a věcí probíraných na 4. zasedání Zastupitelstva Města

Zveřejněno v Okénko zastupitele

Už před komunálními volbami v roce 2014 bylo téma zajištění bezpečnosti v Rychvaldě velmi žhavé. Na různých fórech a platformách se řešilo, jak by se v této záležitosti měli zástupci města postupovat. Názory se sice různily, ale ve většině komentářů se vinula jako červená nit nespokojenost s aktuální prací Městské policie Bohumín. Zajímavé je teď zhodnotit, jak se nakonec k řešení postavilo staronové vedení radnice a jak je přístupné k vyzkoušení nového a akceptování připomínek ke stávajícímu stavu.

Zveřejněno v Okénko zastupitele