Kuriózní, ale zároveň i nebezpečná dopravní nehoda blokovala ve čtvrtek 13. dubna provoz na ulicí Orlovská v Rychvaldě. Havarovalo zde osobní vozidlo, které nakonec skončilo v potoce na střeše. Více v krátké reportáži.

Jedním z projednávaných bodů na 13. zasedání zastupitelstva města Rychvald bylo i projednávání bezpečnostní situace ve městě. V příspěvku se zaměřím na vybraný segment bezpečnosti a to dopravu.