V současné době se KSČM v Ostravě obrací na občany o podporu nové petice, s požadavkem na přijetí zákona o znárodnění majetku bývalé společnosti OKD a to včetně bytových domů a pozemků. Jeden z petičních stánků se nacházel v Husově sadu v Ostravě. Petiční akci organizuje Městský výbor KSČM v Ostravě.

Zveřejněno v KSČM v kraji
Pátek, 17 April 2015 10:28

TTIP - smlouva o nás bez nás

O smlouvě TTIP jste už určitě slyšeli. Nikdo z jejích propagátorů ovšem nemluví otevřeně o tom, co přijetí této dohody mezi USA a EU přinese nám ale i všem občanům celé Evropy. Nedozvíte se tak například to, že tato smlouva může ohrozit práva nás všech (mj. se dotkne pracovního práva i práv spotřebitelů, na našem trhu se budou prodávat geneticky modifikované potraviny a jiné..). A navíc se vše domlouvá za zády veřejnosti.