Volební období 2018-2022

VOLEBNÍ PROGRAM

Volební program KSČM Rychvald pro komunální volby 2018-2022

Vždy jsme byli a budeme otevření  k vašim názorům. Jsme pro otevřenou radnici pro každého. Zvolení zastupitelé za KSČM se budou aktivně podílet na samosprávě města a to nejen na zasedáních, ale i v komisích a výborech rady města a zastupitelstva města.

Budeme pokračovat v opravách a modernizacích našich základních a mateřských škol.

KSČM je připravena vám, vážení spoluobčané, sloužit a prosazovat vaše zájmy a potřeby a podrobovat se kontrole.

CO CHCEME:

1
Dořešit kruhový objezd na rozcestí včetně autobusového stanoviště.
2
Pokračovat ve výkupu pozemků pod místnimi komunikacemi a ty udržovat.
3
Pravidelnou údržbu stávajících chodníků. Opravu nevyhovujících a výstavbu nových tam, kde přispějí k větší bezpečností chodců.
4
Budeme nadále podporovat nejen „kotlíkovou dotací“ ale i postupnou kanalizaci města.
5
Rozšířit rozsah poskytovaných služeb občanům Službami města Rychvald.
6
Jsme pro závazné místní referendum k zásadním otázkám života ve městě.
7
Mládeži ale i dalším občanům vytvářet podmínky pro aktivní využití volného času v oblasti sportu a zájmové činnosti.
8
Podporu všem zájmových spolkům, sdružení a organizací pracujících na území města.
9
V místech po uvolněné mazutové kotelně navrhujeme postavit víceučelovou sportovní halu se zázemím pro spolkovou činnost.
11
V bytovém hospodářství města budeme pokračovat ve snižování energetické náročnosti a budování bezbarierových přístupů.
12
Seniorům z DPS zlepšime spojení s okolním světem.
13
Všem seniorům s trvalým bydlištěm v Rychvaldě chceme umožnit cestování v MHD DPO zdarma.