Proč jsem nehlasoval pro neuvolněné místostarosty

Předně proto, že tuto variantu chápu jako neférové jednání vůči voličům. Tuto variantu, byť s jedním neuvolněným místostarostou jsme už tady dvakrát měli, a u občanů se nesetkala s kladnou odezvou, ba právě naopak.

Dalším důvodem nehlasování je alibismus zvolených kandidátů do funkcí. Kandidáti kandidující na předních místech kandidátky musí počítat se zvolením do zastupitelstva města, do funkce starosty, či místostarosty se vším, co tyto funkce obnášejí. Proč přede volbami voličům neřekli, že uvolněná funkce bude pouze jedna, starosty a místostarostové budou neuvolnění.

Je pozdě si uvědomit, že mám dobrou práci, o kterou nechci přijít. Proč neusilovali spíše o místa v radě města, což mi připadá férovější.

Jak si představuji práci místostarosty.

Na našem úřadě je pět odborů. Bylo dobrým zvykem, že se starosta se se svým zástupcem dohodnou o rozdělení kompetencí. Dohodnou se, že místostarosta. povede jeden, či dva odbory, jak to v minulosti bylo a fungovalo to.

Místostarosta se v rámci svěřené mu kompetence dle potřeby, zúčastňoval jednání mezi úředníky a stranami, nebo si zval úředníky jako garanty k jednáním s klienty, se kterými vedl jednání, ať se jedná o firmy, nebo občany, kteří potřebují pomoci vyřešit svou záležitost

Nesmím ale zapomenout, že smlouvy může podepsat pouze starosta jako statutární zástupce města.

Jak to bude fungovat mezi dvěma neuvolněnými místostarosty. Rád bych slyšel Vaše názory.