Činnost zastupitelů

Činnost zastupitelů

Z činnosti a práce našich zastupitelů.

Vážení, dovolte mi trochu nostalgie.

Tento článek vyšel v pravidelném občasníku Náš Rychvald v čísle 2 z roku 2016. Nebudu jej celý komentovat, vyberu jen několik pasáži, která jsou aktuální i v této době.

Posuďte, jak se liší dnešek od doby, kdy byli dnešní konšelé v opozici.

Ve středu 4. prosince proběhlo v Rychvaldě v pořadí již deváté zasedání zastupitelstva města Rychvald.

Ve středu 5. června jsme se sešli na letošním druhém a v pořadí šestém zasedání Zastupitelstva města Rychvald. Na programu k projednání bylo připraveno více jak 20 bodů.

Předně proto, že tuto variantu chápu jako neférové jednání vůči voličům. Tuto variantu, byť s jedním neuvolněným místostarostou jsme už tady dvakrát měli, a u občanů se nesetkala s kladnou odezvou, ba právě naopak.