Vládnoucí koalice odmítla jednat o podpoře pro Orlovskou nemocnici

Zařadit bod „vyjádření podpory“ do programu jednání zastupitelstva navrhl zastupitel za KSČM Ervin Plaček. Pro zařazení tohoto bodu na program jednání hlasovalo pouze pět opozičních zastupitelů.Obrázek o tom, jestli současné vedení města pracuje pro občany města a v zájmu občanů, ať si každý udělá sám.

JAK PŘIPRAVUJE RADA MATERIÁLY PRO ZASTUPITELSTVO

Průšvihem skončil také hlavní projednávaný bod, kvůli kterému bylo zastupitelstvo vlastně svoláno a to „Návrhy na pořízení změny Územního plánu Rychvald“.

V průběhu jednání vyšlo najevo že zastupitelstvo dostalo ke schvalování materiály, které se týkaly nikoliv Rychvaldu, ale Dolní Lutyně.

Jak rada připravovala materiály do zastupitelstva, když jí utekla taková drobnost, jako že nesouhlasí název města. Návrh na stažení tohoto bodu samozřejmě neprošel. Opozice pro tento paskvil ruku nezvedla a hlasování se zdržela.

JE NOVÝ PRÁVNÍ ZÁSTUPCE VE STŘETU ZÁJMU?

Opět byla otevřená otázka možného střetu zájmu nového právního zástupce města Rychvald ve vztahu k radnímu panu Oprchalskému, popřípadě k jeho rodině. Na tento problém na posledním zastupitelstvu poukázal i kontrolní výbor. Zastupitelstvo tuto zprávu pouze vzalo na vědomí.

Média